Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS : ฮุนไดมอบอุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อยอดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของรถยนต์ ให้แก่นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก พร้อมกันนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์แลปท้อปเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านการศึกษา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดการอบรมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของรถยนต์ฮุนไดให้แก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ โดยนำรถยนต์ฮุนไดไปจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

   กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Hyundai for Education” ซึ่ง บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาบุคลากรและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )