Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS : โตโยต้าร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สปป.ลาว

 

 

 

 

 

 

   บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

   จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวโตโยต้าได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากจึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือภาครัฐ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จำนวน 100,000 บาทผ่านทางสถานฑูตไทยในเวียงจันทน์เพื่อมอบเงินดังกล่าวให้แก่ศูนย์กลางประสานงานรับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

   บริษัท โตโยต้าฯและผู้แทนจำหน่ายยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงได้นำข้าวสารรัชมงคลจำนวน 5 ตัน เสื้อ 2,000 ตัวและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคอื่นๆที่จำเป็น ตลอดจนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในนาม บริษัทฯ โตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำนวน 232,000 บาทมอบให้กับผู้ประสบภัยผ่านทาง ท่านพรสมัย เพียงลาวัน และ ท่านนางมีนาพรไซชมพู รองเจ้าแขวงอัตตะปือ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ1.1 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอย่างเป็นทางการใน สปป.ลาวที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ยารักษาโรค อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

   ทั้งนี้ โตโยต้าขอส่งกำลังใจไปในพื้นที่ประสบภัยและได้เตรียมความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะส่งเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) คอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าผู้ใช้รถโตโยต้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้

   ในนามของครอบครัวโตโยต้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งความช่วยเหลือไปในพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้

โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )