Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินกว่า 12 ล้านบาท สนับสนุน 8 องค์กรสาธารณกุศล สร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาทไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดพร้อมด้วยมร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2561 แก่องค์กรสาธารณกุศล และสถาบันการศึกษา 8 แห่ง รวมมูลค่า 12.12 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯพร้อมผู้บริหารระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ

   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่า

ยั่งยืนผ่าน 3 แนวทางได้แก่
    ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
      พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์

     มูลนิธิโตโยต้าฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

   ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 11 โครงการ จาก 8 องค์กรสาธารณกุศลรวมมูลค่า 12.12 ล้านบาทรายละเอียดดังนี้

ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสังคมไทย แบ่งออกเป็น

      ส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษา จำนวน 34 โครงการ เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 13,641 ทุน
      ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 9 โครงการ
      ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล จำนวน 57 โครงการ
          (ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2561)

   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า“การมอบทุนประจำปีของมูลนิธิโตโยต้าฯทุกโครงการล้วนมีจุดประสงค์เพื่อจะยกระดับชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศและเป็นการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )