Blue Grey Red

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Autoplacemagazine.com แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ยานยนต์ ครบวงจร

.

CSR NEWS

CSR NEWS : กลุ่มอีซูซุสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

   กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุรุ่นที่ 17-18 อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 300 คน พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการเรียน-การสอนอันทันสมัย ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายรายการ

   มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร   อีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้เติบโตเคียงคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ในฐานะบริษัทรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย เรามีหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ คือ การสร้างความสุขให้กับสังคมไทย โดยร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างมีศักยภาพ และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มอีซูซุได้ริเริ่มการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้     และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ), การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศตามความเหมาะสม และการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะยานยนต์อย่างกว้างขวาง โดยหวังอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของกลุ่มอีซูซุ และ สอศ. นี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต”

   โดยล่าสุดในปีนี้ อีซูซุได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ รุ่นที่ 17-18 ซึ่งเป็นการอบรมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และปฏิบัติอย่างเข้มข้น จากทีมวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (Tri Petch Isuzu Training Academy) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ รวมทั้งสิ้น 300 คน จากสถาบันอาชีวศึกษากว่า 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการสอนอันทันสมัย ได้แก่

  • ชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอีซูซุ จำนวน 12 ชุด
  • ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 ชุด
  • ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี จำนวน 6 ชุด

   ทั้งนี้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 การทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจอันสำคัญของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

CSR NEWS : “Mercedes-Benz StarFest 2017” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ทั้วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

   บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อกิจกรรม “Mercedes-Benz StarFest 2017”ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)ชวนคณะสื่อมวลชน ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เดินทางส่งมอบชุดเครื่องเขียนที่ประทับตราพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเงินทุนการศึกษาแก่โรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ที่ได้มีการจัดกิจกรรม StarFest ขึ้น ทั้งที่ สุรินทร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

   มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า   “เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เดอะ เบสท์” (THE BEST) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าในวันนี้และวันข้างหน้า พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ทั้งในด้านความหลงใหล (Fascination) และความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและดีไซน์อันทันสมัย รวมถึงในด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจด้านการตอบแทนสังคมของบริษัทฯ คือ การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียน หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปีแล้ว ด้วยเพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนจะเป็นการปูรากฐานที่สำคัญให้กับเด็กๆเพื่อที่ เขาจะสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้”

   มร.ฟรังค์ ชไตน์อัคเคอร์ รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะสนับสนุนโอกาสในด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้มีรากฐานในการดำรงชีพและการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในภายภาคหน้าต่อไป ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่ เมอร์เซเดส มี (Mercedes me) ซึ่งจัดทำชุดอุปกรณ์ เครื่องเขียนเพื่อเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบของคาราวานโดยรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อเดินทางส่งมอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนซึ่งประกอบด้วยสมุดจดบันทึกที่มีตราประทับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึง ดินสอ ยางลบ และกบเหลาดินสอรวมจำนวนกว่า 1,700 ชุดพร้อมด้วยเงินสนับสนุนทางการศึกษาที่ได้จากการร่วมสมทบทุนจากคณะผู้บริหาร และพนักงานจากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงตัวแทนผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้เข้าไปจัดกิจกรรม Mercedes-Benz StarFest 2017’ ซึ่งได้แก่จังหวัดสุรินทร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต”

   สำหรับกิจกรรมที่ผมและเพื่อนสื่อมวลชนได้มีโอกาสเดินทางเป็นทริปล่องใต้โดยมีที่หมายปลายทางที่จังหวัดภูเก็ต โดยออกเดินทางจาก นครหลวงกรุงเทพฯถึงภูเก็ต เป็นระยะทางกว่า 840 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 เพื่อร่วมส่งมอบเงินทุนการศึกษา รวมถึงชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ตั้งอยู่บริเวณเกาะสิเหร่ ภูเก็ต สามรุ่นหลักที่ผมได้มีโอกาสลองของแบบจะๆ เริ่มจากในหนึ่งยนตกรรมภายใต้แบรนด์ “EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz นั้นคือ E 350 e Exclusive เป็นเวอร์ชั่นคั่นกลางระหว่าง Avantgarde กับ AMG Dynamic ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน  4 สูบ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์  ผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 65 กิโลวัตต์ ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ 9G-Tronic พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัย เขยิบออกจากเมืองหลวงวิ่งยาวไปถึงจังหวัดชุมพร ได้โอกาสดีแวะสักการะอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร (เสด็จเตี่ย) บริเวณหาดทรายรี ใกล้กับปากน้ำชุมพร

   แม้ E-Class จะเป็นซีดานขนาดกลางถึงใหญ่แต่โมเดลปัจจุบันนั้นจัดว่ามีความคล่องตัวสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมือง ขับขึ้นลงเข้าออกพื้นที่จอดรถภายในอาคาร หรือขับบนทางด่วน และยิ่งรู้ซึ้งถึงสมรรถนะยิ่งขึ้นมือต้องทำเวลาให้ทันนัดหมาย  E 350 e Exclusive แปรสภาพเป็นสปอร์ตซีดานได้ในทันทีด้วยสมรรถนะของชุดขับเคลื่อนและช่วงล่างที่กลมกล่อมไม่กระด้างและไม่นุ่มเกินไป ทำให้เราขับขี่ได้ไม่เครียดแม้ในความเร็วสูง ( ในโหมดสปอร์ต ) รวมถึงระบบเบรกที่ให้ความมั่นใจได้ พร้อมๆกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับสูง และอุดมไปด้วยออฟชั่นเกินมาตรฐานครบครัน ถึงขนาดที่ต้องเรียนรู้การใช้งานสำหรับบางฟิวเจอร์ แต่เมื่อคุณสามารถเข้าถึงเจ้า E-Class สายพันธุ์ Plug - In แล้วจะลืมไม่ลงจริงๆ

   คันถัดมาที่ได้ลองชั่งเหมาะเจาะสมวัยเพราะเป็นรถในกลุ่ม Dream Car ได้แก่  C-Class Coupé และรุ่นที่ได้ลองคราวนี้เป็นตัวท๊อปยอดมงกุฎ ที่แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาเสียแล้ว Mercedes – AMG C43 รูปร่างหน้าตาดูเผินๆก็ไม่ต่างจากรถหรูสไตล์คูเป้ขนาดกะทัดรัด เจนเนอเรชั่นล่าสุดที่เอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลความสปอร์ต ด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าซีคู้ปโมเดลเดิมทุกมิติ ตั้งแต่ระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น 80 มิลลิเมตร ส่งผลให้ตัวถังรถมีความยาวกว่ารุ่นเดิม  95 มิลลิเมตรและกว้างกว่ารุ่นเดิม 40 มิลลิเมตร และด้านหน้าของรถลาดลงต่ำทำให้ฝากระโปรงดูยาว และเมื่อรวมกับประตูแบบไร้ขอบ กระจกมองข้างแบบลอยตัว และเส้นสายด้านข้างตัวรถที่ลากไปจรดซุ้มล้อหลัง ทำให้รูปโฉมของ C- Coupé โฉบเฉี่ยวเร้าใจยิ่งขึ้น

   ที่สำคัญอีกอย่างคือตัวรถที่มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า จากการพัฒนาโครงสร้างตัวถังให้มีน้ำหนักเบา โดยใช้อะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักผสมกับเหล็กกล้า ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ เช่น กันชน ฝากระโปรงหน้าและหลัง เป็นอัลลอยน้ำหนักเบา  สำหรับรุ่นพิเศษนี้เป็นรถนำเข้าทั้งคันหรือกว่า C 250 Coupé AMG Dynamic โดยเพิ่มความสปอร์ตขึ้นไปอีกระดับ โดยเฉพาะพลังกำลังจากเครื่องยนต์ วี 6 สูบ 3.0 ลิตร ทวินเทอร์โบ ที่ให้กำลังระดับ 367 แรงม้า แรงบิดสูงสุด พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ 4Matic ให้พลังการขับขี่ดุจลูกแกะให้คราบหมาป่า ที่แตกต่างจากซุปเปอร์คาร์คือ  Mercedes – AMG C43 สามารถตอบสนองการควบคุมได้ง่ายและสบายกว่า เชื่อว่าแม้ผู้ขับรถคันนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กก็เอาอยู่ ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตลอด และเมื่อใดต้องการความดุดันจ้าวนี้มีให้ไม่หมดจริงๆ

   สำหรับ ดีไซน์ภายในได้รับการตกแต่งให้ดูเรียบง่ายแต่เคร่งขรึม แฝงด้วยความเร้าใจสไตล์สปอร์ตด้วยพวงมาลัยสปอร์ตมัลติฟังก์ชั่นแบบท้ายตัดรวมถึงก้านเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิลชิฟ ควบคุมหรือเลือกใช้งานระบบมัลติมีเดียได้สะดวก บรรยากาศ ภายในห้องโดยสาร ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยอันกว้างขวาง และประกอบ ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันทันสมัยสปอร์ตยิ่งกว่าที่เคย โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะ รู้สึกได้ถึงความความพลิ้วไหว และโฉบเฉี่ยวของส่วนประกอบต่างๆ เบาะที่นั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยอาคันทาร่า เข็มขัดนิรภัยสีแดงสด นอกจากนี้ ยังมีสวิตช์เลื่อนเบาะที่นั่งด้านหน้าสำหรับการเข้าหรือออกจากห้องโดยสารของผู้โดยสารตอนหลัง ที่เป็นแบบแยก 2 เบาะ และมีระบบป้อนเข็มขัดอัตโนมัติ (automatic belt feeders) สำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า เป็นครั้งแรกใน C- Coupé

   แต่ถ้าไม่อยากแตกต่างหรือจ่ายมากขนาดนั้นแต่ยังชื่นชอบสไตล์คูเป้ 2 ประตูMercedes-Benz ยังมี  C-Class Coupé ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ความจุ 1,991 ซีซี กำลังสูงสุด 211 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,200 – 4,000 ต่อนาที อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ที่ 6.8 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ขับเคลื่อนด้วยระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ 7G-TRONIC PLUS สามารถปรับตั้งโหมดการขับได้จากระบบไดนามิก ซีเล็กบนแผงหน้าปัด โดยมีให้เลือกถึง 5 แบบ ทั้งแบบประหยัด อีโค่ (ECO) คอมฟอร์ต (Comfort) สปอร์ต (Sport) สปอร์ตพลัส (Sport+) และปรับตั้งค่าเอง (Individual) หากผู้ขับขี่เลือก “โหมดปรับตั้งค่าเอง” จะสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ตามความพึงพอใจ

   ปิดท้ายที่รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง  S 500 e AMG Premium ต้องบอกว่าเหมาะกับการเป็นผู้โดยสารตอนหลังแบบสุดๆ หรือจะขับเองก็ไม่น่าเกลียด แม้จะไม่เร้าสองรุ่นที่แล้วมาแต่ก็เป็นอะไรที่สบายผ่อนคลายมากสำหรับการเดินทางไกลๆ

   มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จัดตั้งขึ้นสืบเนื่องจากธรณีพิบัติภัยสึนามิเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยนอกจากการได้ร่วมกิจกรรมทำความดีในครั้งนี้แล้ว เรายังได้มีโอกาสสัมผัสถึงดีไซน์ล้ำสมัย สมรรถนะที่ไม่เป็นรองใคร และระบบความปลอดภัยเหนือชั้น ของยนตรกรรมรุ่นล่าสุดของเมอร์เซเดส-เบนซ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งรถยนต์ในกลุ่ม Dream Car อย่างMercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé, Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé และE 300 Coupé AMG Plus รวมถึงยนตกรรมรุ่นอื่นๆภายใต้แบรนด์“EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benzอย่าง S 500 e AMG Premium, E 350 e Exclusive, E 350 e AMG Dynamic และGLE 500 e 4MATIC AMG Dynamic อีกด้วย

   กิจกรรมเพื่อสังคมนี้จะจัดให้มีขึ้นในจังหวัดที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้เข้าไปจัดกิจกรรม  Mercedes-Benz StarFest 2017’ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา จ.สุรินทร์ ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 2-4 กันยายน 2560 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 15-16 กันยายน 2560 และสถานสงเคราะห์มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จ.ภูเก็ต ในวันที่ 22-24 กันยายน 2560

 

CSR : Toyota Dream Car Art Contest 2017 ดันเยาวชนไทยคว้ารางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลกที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง

 

 

 

 

 

   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยจากการคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลกในหัวข้อ โตโยต้ารถยนต์ในฝัน “Toyota Dream Car Art Contest 2017” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

   Toyota Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลกที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ

   นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ที่เราได้จัดกิจกรรม Toyota Dream Car Art Contest ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจากการประกวด ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล และเหรียญรางวัลระดับโลก จำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้สำหรับการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ให้เป็นผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับประเทศ และส่งผลงานทั้ง 9 ผลงานของเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งที่ผ่านมาเด็กไทยสามารถสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลจากเวทีนี้ทุกปี  สำหรับในปีนี้ผลงานของเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้ง  โดยได้รับเหรียญทองแดงระดับโลกมาทั้งหมด 3 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมทั้งหมด 830,000 ผลงาน จาก 79 ประเทศทั่วโลก”

รายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับประเทศ

   “Toyota Dream Car Art Contest 2017” ที่เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้แก่

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

v รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

  • ด.ญ. ไรวินธ์ สิริลัพท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา

ในชื่อผลงาน The Face Dream Car

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี

v รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

  • ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

ในชื่อผลงาน Gold Fish Family car

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

v รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ

  • ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร

ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ

และผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

“Toyota Dream Car Art Contest 2017” ได้แก่

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

v รางวัล เหรียญทองแดงระดับโลก

  • ด.ญ. สิริณญา สมบัติพรม โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ. ลำปาง

ในชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเล

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี

v รางวัล เหรียญทองแดงระดับโลก

  • ด.ญ. ภัควรัญชญ์ แก้วขาว โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว  จ. หนองคาย

ในชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

v รางวัล เหรียญทองแดงระดับโลก

  • ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร

ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ

   “การที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลระดับโลกเช่นนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชน ผู้มีความสามารถให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก จนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและเป็นความมุ่งมั่นของโตโยต้า ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราขอมอบให้แก่สังคมไทย ดังเช่นสโลแกนที่ว่า โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” นายวุฒิกร กล่าวในที่สุด

   ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก “Toyota Dream Car Art Contest”

ได้ที่ เว็บไซต์ www.dreamcarthailand.com

และ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/DreamCarArtContest/

 
 

CSR NEWS : มูลนิธิโตโยต้าประเทศ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 – 2560”

 

 

 

 

 

 

   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี  พ.ศ. 2560  ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 - 2560”เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน3 แนวทาง ได้แก่

- ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในทุกระดับชั้นและสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

   และในปี 2560 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 - 2560”

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้าและการนำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

   ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ “เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี” โดยมีวิทยากร   ผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

- คุณอดิศักดิ์ ศรีสม                          ผู้ดำเนินรายการ

- คุณคริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอร์ บรรณาธิการวารสารสยามสมาคมและนักวิจัยอิสระ

- อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร             นักวิชาการอิสระ

- ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์               รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา

- ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

   นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

- เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย

- พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า

- อวสานพระเจ้าตาก

- เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี

   การสัมมนาวิชาการประจำปีถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้า ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

 

CSR NEWS : พนักงาน ทาทา มอเตอร์ส ช่วยผู้ประสบภัย ผ่านสภากาชาด สานโครงการ “มอบรอยยิ้ม”

 

 

 

 

 

 

 

 

   พนักงาน บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “มอบรอยยิ้ม” ขึ้นอีกครั้ง
หลังจากที่มีผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยช่วยกันรวบรวมเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบผ่านทางสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งภัยพิบัติอื่นๆ โดยมี นายไกวัล ธัญตระกูล (กลางซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด และ นางสาวจันทน์กฤดา ไม้ไทย ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนพนักงานส่งมอบให้แก่ นายธงชัย คุ้มแจ้ง (กลางขวา) เจ้าหน้าที่พัสดุ สภากาชาดไทย

   ทางด้าน นายซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกลุ่มพนักงานของ ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกันเสียสละ แบ่งปัน พร้อมช่วยเหลือสังคม และเราต้องการให้พนักงานของเรามีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ไม่ได้มีเพียงพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้จำหน่ายของเราในพื้นที่ต่างๆ ด้วยที่คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้า และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนที่ผ่านมา และในพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังประสบภัยในขณะนี้ นอกจากนี้เรายังสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้จำหน่ายทาทาทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมและความสามารถที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลตรวจเช็ครถยนต์ของลูกค้าเรา   และผู้ใช้รถแบรนด์อื่นๆ ด้วย หรือการช่วยเหลือด้วยการมอบส่วนลดราคาอะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ สิ่งเหล่านี้เราพยายามทำให้เป็นบรรทัดฐาน และมาตรฐานเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้โดยมาจากจิตสำนึกที่ดี ไม่ต้องรอการแจ้งจากทางบริษัทฯ” 

 
 

Page 9 of 17

รับจัดกิจกรรมการตลาด - ส่งเสริมการขาย จัดแรลลี่, ท่องเที่ยว, คาราวาน ฯลฯ โดยทีมงาน( มืออาชีพ )